Mål rörande rätt till assistansersättning för kateterisering och lavemang.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1191-17

Målet rör en 26- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av spastisk parapares i nedre extremiteterna. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att lavemang och katetrisering skulle bedömas som egenvård. Egenvård kunde enligt Försäkringskassan inte anses falla under de grundläggande behoven, utan under andra personliga behov förutsatt att de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka.

Kammarrätten konstaterade att HFD hade klarlagt att egenvårdsinsats som avser ett grundläggande behov kan beaktas vid bedömningen av om det föreligger rätt till personlig assistans. Insatsen ska anses ha tillräckligt privat karaktär. Domstolen meddelade att alla moment som berör tarm- och blåstömning, inklusive rengöring av kroppen före och efter kateterisering och lavemang, skulle anses omfattas av begreppet personlig hygien och därmed ingå i de grundläggande behoven. Eftersom hennes hjälpbehov i samband med kateterisering och lavemang uppgick till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka slog kammarrätten fast att hon hade rätt till assistansersättning.