Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation, på- och avklädning samt aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2575-18

Målet rör en 22- årig man tillhörande personkrets 1 som led av autism. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning för av- och påklädning då han själv kunde klä av- och på sig med motiveringsinsatser. Vidare bestred Försäkringskassan hans ansökan om assistansersättning för kommunikation då det inte krävdes en person med nära kännedom om honom, hans funktionshinder och hans sätt att kommunicera för att kommunicera med honom. De godkände inte heller hans ansökan om aktiv tillsyn då man kunde avvärja hans beteende med säkerhetsåtgärder. Kammarrätten meddelade att hans förmåga att klä av- och på sig själv var begränsad till enklare plagg, att det inte gick att föra en kommunikation med honom och att han inte kunde lämnas ensam någon stund under dagen då han kunde orsaka fara. Kammarrätten ansåg att dessa tre behov utgjorde grundläggande behov och därmed fick han rätt till assistansersättning.