Mål rörande rätt till personlig assistans for aktiv tillsyn och kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 212-18

Målet rör en 65- årig man tillhörande personkrets 2 som led av en kvarvarande lätt förlamning i höger arm och ben som resttillstånd efter en hjärninfarkt. Kommunen avslog hans ansökan om aktiv tillsyn då det inte framkom av utredningen att det fanns några konkreta situationer som visade att han utsatt sig själv eller någon annan för fara. Kommunen avslog också hans ansökan om personlig assistans för kommunikation då det inte fanns något i underlaget som styrkte att det krävdes en tredje person för att kommunicera med honom.

Kammarrätten konstaterade att det var ostridigt att han var i behov av tillsyn men att det skulle beaktas som ett annat personligt behov. Kammarrätten ansåg att hans behov var tillförsäkrade genom den redan beviljade tiden för tillsyn. Gällande kommunikationen meddelade kammarrätten att han hade vissa svårigheter för att göra sig förstådd och för att förstå andra men att det inte fanns stöd för att det krävdes ingående kunskaper om honom, hans funktionshinder eller hans kommunikationssätt för att kunna kommunicera med honom. Det var inte heller fråga om ett grundläggande behov.