Mål rörande rätt till personlig assistans för av- och påklädning samt för personlig hygien.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6339-17

Målet rör en 23- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att de moment som han var i behov av hjälp var delvis av privat karaktär men inte i den omfattningen att de berättigade till personlig assistans. Han kunde äta och förflytta sig själv. Han klarade toalettbesök självständigt och var endast i behov av hjälp med efterföljande hygien. Beträffande av- och påklädning behövde han endast hjälp med strumpor samt med att dra upp byxorna. Han behövde hjälp i samband med dusch.

Kammarrätten ansåg att kommunen hade gjort en rimlig bedömning av hans hjälpbehov. Han hade därmed inte ett så omfattande hjälpbehov för att beviljas personlig assistans.