Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3483-18

Målet rör en 16- årig tjej som tillhörde personkrets 2 som behövde hjälp med kommunikation och personlig hygien. Förvaltningsrätten beviljade henne personlig assistans. Kommunen yrkade att kammarrätten skulle upphäva beslutet med motivering att det fanns ett hjälpbehov med personlig hygien men hon kunde duscha själv. Gällande kommunikationen krävdes det ingen tredje person för att den skulle vara möjlig. Hon gjorde sig ofta förstådd och förstod vad andra sade. Stödet hon behövde var i huvudsak inte av integritetskänslig karaktär och förutsatte inte heller någon specifik kompetens. Hon anförde att kommunikationen hon använde sig av via bilder och tecken kunde inte ses som ett form av språk. Kammarrätten konstaterade att hon kunde göra sig förstådd i förhållande till personer i hennes närhet och att hon hade ett visst hjälpbehov kring personlig hygien. Domstolen ansåg att hennes grundläggande behov krävde en hjälp som inte var tillräckligt omfattande för att hon skulle anses berättigad till personlig assistans.