Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn, kommunikation och måltider.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 361-17

Målet rör en 11- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av Hunters sjukdom. Kommunen avslog has yrkande om tillsyn då utredningen inte gav stöd för ett sådant behov. Kommunen avslog också hans ansökan om personlig assistans för kommunikation då hans förberedelse av kommunikationsbok och kommunikationsträning kunde ersätta läxläsning som han inte behövde göra för skolan. Kommunen beaktade hans behov av kommunikation som ett övrigt behov. Gällande måltider anförde kommunen att det framgick av intyg från skolpersonalen att han kunde äta själv.

Kammarrätten bedömde att utredningen gav stöd för att killen var i behov av tillsyn i en omfattning som översteg det vanliga för barn i motsvarande ålder. Tillsynen bedömdes som ett övrigt behov. Vidare meddelade kammarrätten att omfattningen av hjälp med kommunikationen som hade beviljats var tillräckligt. Angående måltiderna konstaterade kammarrätten att han kunde äta skälv och därmed kunde han inte få assistans för den delen.