Mål rörande rätt till utökad personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2686-18

Målet rör en 4- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en grav utvecklingsstörning. Han ansökte om utökad personlig assistans för aktiva insatser och väntetid under dygnsvilan då han var orolig när han vaknade och behövde lugnas ned för att somna om. Kommunen hade beviljat honom personlig assistans för två timmars aktiva insatser under dygnsvilan men bedömt att resten skulle ingå i föräldraansvaret.

Kammarrätten konstaterade att föräldraansvaret för att ge ett barn i hans ålder stöd och hjälp och finnas tillgänglig under dygnsvilan var betydande. Domstolen bedömde att hans behov var tillgodosedda genom den beviljade personliga assistansen.