Mål rörande assistansersättning i form av väntetid under dygnsvilan.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1966-17

Målet rör en 22- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en sjukdom som påverkade hennes muskler och som medförde inkontinensproblem. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning i form av väntetid med motivering att den medicinska utredningen inte visade att hon var i behov av en assistent under natten. Att hon kände oro för att hon inte skulle hinna besöka toaletten under natten betydde inte att hon inte kunde larma hemtjänsten och få hjälp. Hon sov bra på nätterna och klarade av att vänta lite med toalettbesök.

Kammarrätten ansåg att hon inte var bra på att känna tidiga signaler utan var tvungen att få gå till toaletten på en gång när hon kände att hon behövde det. Hon hade svårt att tömma hennes blåsa innan hon hade känt att det var dags. Domstolen meddelade att det var viktigt att hon kunde uträtta sina behov på toalettstolen för att undvika urinvägsinfektioner. Eftersom hon inte kunde vänta längre än några minuter på att hjälpen skulle komma konstaterade kammarrätten att hon hade rätt till assistansersättning i form av väntetid.