Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1628-17

Målet rör en 49- årig man tillhörande personkrets 1 som led av Prader-Willis syndrom, vilket innebar ständig hunger och oförmåga att begränsa matintaget. Försäkringskassan avslog hans ansökan om aktiv tillsyn för att kontrollera matintaget med motivering att tillsynen inte behövde ges av någon med ingående kunskaper om honom. Kammarrätten fastställde Försäkringskassans beslut och meddelade att han inte hade rätt till assistansersättning då hans grundläggande behov inte uppgick till mer än 20 timmar per vecka.