Mål rörande rätt till assistansersättning för personlig hygien.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2832-17

Målet rör en 20- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av ett kognitivt funktionshinder. Försäkringskassan överklagade förvaltningsrättens beslut med anledning att domstolen hade bedömt att hennes grundläggande behov avseende personlig hygien omfattade för många timmar i veckan. Beslutet omfattade hjälp med sminkning och att måla naglarna, vilket Försäkringskassan inte ansåg att det omfattades av de grundläggande behoven.

Kammarrätten beviljade henne tid för byte av blöja varje timme och inte varannan, vilket gjorde att tiden för insatsen fördubblades. Vidare ansåg domstolen att eftersom Försäkringskassan i sitt ursprungliga beslut hade godtagit 5 minuter per dag för sminkning borde hon inte hamna i ett sämre läge efter egen överklagan. Eftersom de grundläggande behoven uppgick till mer än 20 timmar per vecka hade hon rätt till assistansersättning.