Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2981-17

Målet rör en 8- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en svår utvecklingsstörning, beteendestörning samt ADHD. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans för aktiv tillsyn med motivering att han genom fysisk aktivitet och säkerhetsåtgärder kunde ingripas utan ett behov aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Gällande tillsynsbehovet i samband med måltider anförde kommunen att det var något som gick under föräldraansvaret.

Kammarrätten konstaterade att hans tillsynsbehov i samband med utbrott inte var av sådan karaktär att det skulle anses tillhöra de grundläggande behoven. Gällande tillsyn som ett annat personligt behov gav inte utredningen stöd för att hans behov i den delen skulle gälla under all vaken tid. Kammarrätten ansåg däremot att en viss del av denna tillsyn gick utöver vad som föll inom normalt föräldraansvar. Domstolen beviljade 7 timmar per vecka för denna typ av tillsyn.