Mål rörande rätt till personlig assistans för kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2173-17

Målet rör en 24- årig man tillhörande personkrets 1 som led av autism och en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att han inte hade ett sådant behov av hjälp med kommunikation som kunde räknas som ett grundläggande behov. Han lyssnade och kunde förstå andra i enkelt tal och han kunde också ta instruktioner. Han hade inget särskilt språk som bara kunde förstås av de som kände honom väl och han kunde förmedla sig med ord, kroppsspråk och bilder. Personalen i den dagliga verksamheten tyckte att det var svårt att förstå hans kroppsspråk men det hade aldrig funnits behov av en personlig assistent.

Kammarrätten konstaterade att för att hjälp med kommunikation ska vara aktuell krävs det en tredje person närvarande som måste ha kunskap om den funktionshindrade, funktionshindret och kommunikationssättet. I det här fallet meddelade domstolen att utredningen inte gav stöd för att mannen skulle ha ett behov av en tredje person för att kunna kommunicera med andra. Han hade därmed inte rätt till personlig assistans.