Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation och aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2986-16

Målet rör en 50-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en nedsatt kognitiv förmåga. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hennes behov av hjälp med de grundläggande behoven inte uppgick till 20 timmar per vecka. Hon hade svårt att kommunicera men det krävdes inte en ytterligare person för att kommunikation med någon annan skulle vara möjlig. Det var inte heller visat att det krävdes aktiv tillsyn av övervakande karaktär för att skydda henne.

Kammarrätten tog del av utredningen som visade att hon endast kunde tala med enstaka ord och korta meningar som inte var relevanta utifrån frågorna. Domstolen meddelade att hon var i behov av stöd från en person som kände henne väl och hade kunskaper om henne och hennes kommunikationsförmåga för att kunna kommunicera. Hjälpbehovet skulle därmed beaktas som ett grundläggande behov. Gällande tillsynen konstaterade domstolen att det inte var visat att hon var i behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär för att skydda henne. Tillsynen hon behövde var därmed inget grundläggande behov. Domstolen lade till tiden för kommunikation med de andra grundläggande behoven hon hade och den totala tiden översteg 20 timmar per vecka. Hon hade därmed rätt till assistansersättning.