Mål rörande rätt till assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3394-16

Målet rör en 21-årig man tillhörande personkrets 3 som led av allvarliga epilepsianfall. Försäkringskassan avslog hans ansökan om dubbelassistans med motivering att han redan var beviljad dubbelassistans under 11 timmar per vecka. Dubbelassistans var dock inte beviljad vid epileptiska anfall eftersom läkarintyget inte visade att två personer behövde hjälpa till vid anfallen. Vidare menade Försäkringskassan att personalen i den dagliga verksamheten kunde lära känna honom så att de fick kunskaper om hur han skulle bemötas. Att han behövde ständig tillsyn på den dagliga verksamheten innebar inte att det skulle ske i form av personlig assistans.

Kammarrätten tog del av utredningen som visade att han ofta hade stora generaliserade krampanfall som också förekom som serieanfall. Utredningen gav därmed tillräckligt stöd för att han behövde hjälp av två assistenter vid de större anfallen. Eftersom anfallen inte gick att förutse var han berättigad till dubbelassistans all vaken tid förutom när han var på daglig verksamhet. Domstolen ansåg att han var i behov av assistansersättning under tiden han deltog i daglig verksamhet då han behövde ständig tillsyn av någon med ingående kunskaper om honom.