Mål rörande rätt till utökad assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2297-16

Målet rör en 58-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av Huntingtons sjukdom. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om utökad assistansersättning med motivering att hon redan var beviljat assistansersättning under nästan all sin vakna tid. Hon kunde förflytta sig självständigt med rullator och lämnas ensam i hemmet. Det framgick inte av utredningen att hon under dygnsvilan var i behov av en assistent tillgänglig i avvaktan på att hon skulle behöva gå på toa. Väntetid kunde dessutom anses vara tillgodosett genom sin hemmavarande make.

Kammarrätten ansåg att det inte framgick av utredningen att hennes hjälpbehov var av sådan karaktär att hon skulle beviljas ytterligare assistansersättning under dagtid. Avseende hjälpbehovet hon hade under natten för att gå på toaletten meddelade domstolen att hon redan hade beviljats 30 min per natt, vilket var tillräckligt. Domstolen konstaterade att hon inte var i behov av ytterligare assistansersättning.