Mål rörande omprövning av rätten till assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1769-16

Målet rör en 53- årig man tillhörande personkrets 3 som led av utslaget känselsystem som påverkade hans motorik. Försäkringskassan fann att det pga. väsentligt ändrade förhållande fanns skäl att ompröva det tidigare beslutet om assistansersättning. Försäkringskassan bedömde att han inte längre hade rätt till assistansersättning eftersom Försäkringskassan hade mottagit ett telefonsamtal där en jurist hos mannens dåvarande assistansanordnare menade att mannen hade åkt till Somalia utan rullstol och att han kunde äta, duscha och gå själv. Sedan gjordes det ett hembesök vid vilket han hade observerats sitta i skräddarställning i sängen samt luta sig framåt och ta emot en kallelse till ett möte med höger hand.

Kammarrätten meddelade att någon medicinsk utredning som visade att hans hälsotillstånd hade förbättrats sedan det tidigare beslutet hade inte presenterats i målet. Försäkringskassans beslut grundade sig på muntliga uppgifter och en film från den tidigare assistansanordnaren samt egna iakttagelser vid ett kort hembesök. Mannen hade förmågan att gå kortare sträckor men behövde en person för att inte riskera att falla. Försäkringskassan kunde inte visa några väsentligt ändrade förhållanden. Domstolen konstaterade att Försäkringskassan saknade förutsättningar för att ompröva hans rätt till assistansersättning.