Mål rörande rätt till personlig assistans för kommunikation, personlig hygien och aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3096-15

Målet rör en 11-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen omprövade hans rätt till personlig assistans och fann att han hade ökat sin funktionsförmåga och att hans behov av stöd för de grundläggande behoven endast uppgick till 5 timmar och 40 minuter per vecka, vilket inte var tillräckligt omfattande för att få rätt till personlig assistans. Han hade svårigheter att förstå andra men lekte med andra barn i skolan och med en grannpojke. Han behövde en personlig assistent i en begränsad utsträckning. Kommunikation med sjukvård, myndigheter och skola föll under föräldraansvaret. Gällande tillsynsbehovet anförde kommunen att han endast behövde ha översyn genom fönstret när han lekte utomhus, vilket inte var ett grundläggande behov.

Kammarrätten konstaterade att han klarade att sköta sin personliga hygien med muntligt vägledning. Domstolen fann inte heller några skäl för att göra en annan bedömning än vad kommunen gjorde avseende hans kommunikationsförmåga och inte heller avseende hans tillsynsbehov. Domstolen meddelade att hans hjälpbehov inte var av sådan omfattning att de gav rätt till personlig assistans.