Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3290-16

Målet rör en 5- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon inte behövde en person med ingående kunskaper om henne för att få hjälp. Kommunen anförde att hennes behov av hjälp avseende hennes personliga hygien rymdes in i det normala föräldraansvaret då det bara var hjälp i form av motiverings-, tillsyns- och guidningsinsatser.

Kammarrätten konstaterade att hon inte behövde en person med ingående kunskaper om henne utan att det räckte med en person med generella kunskaper om autism. Vidare menade domstolen att för ett barn i hennes ålder var behovet av hjälp med den personliga hygienen fortfarande stor. Det som hon behövde mest hjälp med var att få henne att samarbeta genom motiveringsinsatser, något som inte räknades som ett grundläggande behov. Domstolen meddelade att det som hade kommit fram i utredningen inte gav tillräckligt stöd för att det inte fanns något behov av aktiv tillsyn utöver föräldraansvaret. Hon var därmed inte berättigad till personlig assistans.