Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 115-16

Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans hjälpbehov inte var tillräckligt omfattande. Han behövde vuxenstöd men det var i form av vägledning, stöd och uppmuntran.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten avseende hans rätt till personlig assistans. Domstolen fann att han behövde viss hjälp med toalettbesök, personlig hygien samt vid av- och påklädning. Det var dock fråga om ett hjälpbehov som var av relativt begränsad omfattning. Han klarade att tillgodose merparten av sina grundläggande behov själv om han fick vägledning, stöd och uppmuntran. Domstolen ansåg att han inte hade rätt till personlig assistans eftersom hans hjälpbehov med de grundläggande behoven inte var av sådan karaktär och omfattning.