Mål rörande rätt till utökad assistansersättning för tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6783-15

Målet rör en 56-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en nedsatt kognitiv förmåga. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om utökad assistansersättning med motivering att utredningen inte gav stöd för att bevilja tid för tillsyn, varken som grundläggande eller övrigt behov. Hon hade inte en sådan psykisk funktionsnedsättning som krävdes för att aktiv tillsyn skulle godkännas som ett grundläggande behov. Det fanns inte heller någon som visade att det skulle medföra risk för att skadliga situationer skulle uppkomma om hon inte fick hjälp omedelbart. Hon kunde påkalla hjälp genom trygghetslarm eller telefon.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Domstolen fann att den medicinska utredningen inte visade att hennes behov av tillsyn var större än det Försäkringskassan hade beaktat. Således hade hon inte rätt till utökad assistansersättning.