Mål rörande rätt till utökad dubbelassistans i samband med utomhusaktiviteter.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5970-15

Målet rör en 25-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av Retts syndrom som innebar ett komplicerat flerhandikapp med dyspraxi, kommunikationshinder, förståndshandikapp, rörelsehinder, anfall, cirkulationsstörning, andningsstörning, autonom dysfunktion och felställningar. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om utökad dubbelassistans med motivering att hon kunde uppnå goda levnadsvillkor genom redan beviljad assistansersättning.

Kammarrätten konstaterade att hon var i behov av regelbunden träning varje vecka i form av ridning, cykling och gångträning. Under dessa stunder behövde hon en assistent på var sida om sig för att inte riskera att falla. Under bassängträning behövde hon en assistent som höll i hennes huvud över vattnet och en som utförde övningarna. Domstolen fastslog att hon hade rätt till dubbelassistans i större omfattning än tidigare.