Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt på- och avklädning.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2777-15

Målet rör en 27- årig man som led av nedsatt bålstabilitet och neuropsykiatrisk problematik. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att han inte tillhörde personkrets 3 då hans funktionshinder inte medförde sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Kommunen anförde att han, trots nedsatt bålstabilitet och viss smärtproblematik, hade förmåga att klara flertalet vardagssysslor.

Kammarrätten konstaterade att hans funktionshinder var varaktig och inte berodde på normalt åldrande. Han hade dessutom utvecklat ett kroniskt smärttillstånd som medförde att han blev mindre självständig. Hans funktionsnedsättning var således stor och medförde betydande svårigheter i hans dagliga livsföring. Han tillhörde därmed personkrets 3 och hade rätt till personlig assistans.