Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2785-15

Målet rör en 16- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om utökad personlig assistans för tillsyn med motivering att hans behov av tillsyn tillgodoseddes inom ramen för den familjegemenskapen som fanns i hans hem. Underlagen styrkte inte att han hade så stora behov av tillsyn att extra assistanstid skulle beviljas.

Kammarrätten tog del av utredningen som gav stöd för att han hade ett omfattande behov av tillsyn som skulle beaktas som ett övrigt behov som han kunde få tillgodosett genom personlig assistans. Enligt domstolen var föräldraansvaret för ett barn i 16- årsåldern väldigt begränsat. Utredningen gav inte stöd för att han behövde ha tillsyn som övrigt behov under all vaken tid men den gav stöd för att han behövde viss ytterligare personlig assistans för tillsyn som övrigt behov. Detta skulle motsvara ytterligare en timme per dag.