Mål rörande rätt till assistansersättning för en person som var misstänkt för bidragsbrott.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3218-14

Målet rör en 68- årig man som yrkade att Försäkringskassan skulle bevilja honom assistansersättning. Försäkringskassan bestred detta med motivering att myndigheten hade anmält honom för misstänkt bidragsbrott/bedrägeri. Detta eftersom han hade lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan i form av räkningar avseende utförd assistans. Försäkringskassan anförde att tidsredovisningarna visade att det var hans söner som utförde assistansen men myndighetens utredning visade att de aldrig hade gjort det. Sönerna hade dels varit heltidsstudenter i Uppsala, arbetat i en annan ort samt vistats i Australien under tiden de ”arbetade” som assistenter. Enligt Försäkringskassan var det omöjligt att genomföra detta samtidigt som de var assistenter för honom.

I Kammarrätten anförde mannen att det var sönerna och hustrun som arbetade som hans assistenter. Han hade spenderat mycket tid hos sönerna i Uppsala och de hade varit hemma hos honom och arbetat intensivt de perioder de kunde. Han förklarade att han hade överutnyttjat sin fru som personlig assistent då hon inte hade något annat arbete. Anledningen till att han inte tidigare hade uppgett att hustrun utförde assistans var att han kunde riskera att hamna i en sämre sits i polisutredningen. Domstolen vägde in hans förklaring och fann att den var trovärdig. Det saknades således förutsättningar för att Försäkringskassan skulle ompröva hans rätt till assistansersättning.