Mål rörande rätt till insatsen kontaktperson.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 344-16

Målet rör en 54- årig man tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om kontaktperson med motivering att han inte var socialt isolerad. I hans insats bostad med särskild service ingick det omvårdnad, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter som han deltog i. Boendet samverkade också med ett annat boende när det gällde fritidsaktiviteter.

Kammarrätten konstaterade att han tillbringade mycket tid i boendets gemensamhetslokaler, att han gick i skolan tre gånger i veckan samt deltog i flera aktiviteter. Domstolen fann att han inte drabbades av social isolering och att han således inte hade rätt till kontaktperson.