Mål rörande rätt till utökad personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 763-15

Målet rör en 19- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av inskränkt rörelseförmåga och inskränkta rörelser i leder. Kommunen avslog hennes ansökan om utökning av personlig assistans med motivering att de medicinska intygen inte gav stöd för att hon inte tillförsäkrades goda levnadsvillkor genom de beviljade insatserna.

Kammarrätten konstaterade att gällande den personliga hygienen samt av- och påklädning hade kommunens tidsberäkning varit skälig då den gav henne goda levnadsvillkor. Hennes hjälpbehov avseende måltider utgjorde inte ett grundläggande behov då hon kunde äta och dricka själv men behövde tillsyn för att inte sätta mat i strupen. Det framkom inte att hon behövde aktiv tillsyn pga. av sitt psykiska tillstånd. Däremot fann domstolen att hjälpbehovet med måltider kunde utgöra ett annat personligt behov som hon kunde få rätt till personlig assistans för. Gällande hjälpbehoven med fritidsaktiviteterna, handräckningsåtgärderna och hushållssysslorna fann domstolen att kommunens tidsberäkning var skälig. Hon fick således endast rätt till utökad personlig assistans för måltider som ett annat personligt behov.