Mål rörande förläggningen av tid av korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 6228-04

Målet rör en 18-årig pojke med diagnosen Morbus Downs syndrom. Han var ständigt i behov av tillsyn och hade ett mycket omfattande hjälpbehov. Kommunen avslog ansökan om insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet torsdag till måndag var tredje vecka. Motiveringen var att kommunen ansåg att mannen var tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom de 6 ospecificerade dygn i månaden som han var beviljad korttidsvistelse. Detta då det på grund av resurs- och platsbrist inte alltid var möjligt att förlägga insatsen till helger i enlighet med familjens önskemål.

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att mannen var tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom den av kommunen beviljade insatsen korttidsvistelse. Enligt domstolen var det inte lämpligt att kammarrätten hade fastslagit hur många dagar i följd som vistelsen på korttidsboendet skulle äga rum, med tanke på både den enskildes flexibilitet och önskemål, som kommunens behov av att kunna planera verksamheten på ett effektivt sätt. Domstolen ansåg även att det fick förutsättas att kommunen inom ramen för den beviljade insatsen i möjligaste mån tillgodosåg de anhörigas önskemål om vilka dagar insatsen skulle äga rum.