Mål rörande rätten till förhöjt schablonbelopp för arbetsledaransvar

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 8600-99

Målet rör en 6-årig pojke med autism. Han hade sin assistans anordnad genom ett brukarkooperativ, där hans föräldrar och en till person var anställda som personliga assistenter. Pojken hade ingått avtal med brukarkooperativet om att själv fungera som arbetsledare för sina assistenter. På grund av pojkens ålder hade arbetsledaransvaret dock ålagts hans mor, tillika personlig assistent. Försäkringskassan avslog ansökan om förhöjt schablonbelopp med motiveringen att det ingick i normalt föräldraansvar att tillgodose behovet.

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att det var klart att det förelåg ett arbetsledaransvar som inte kunde fullgöras av pojken själv, och att det arbetsledaransvar det var fråga om, omfattade föräldrarna och en ytterligare person. Arbetsledaransvaret som utfördes av pojkens mor, kunde enligt domstolen inte anses vara av sådan omfattningen att det gick utöver det normala föräldraansvaret för ett barn i 6 årsåldern. Särskilda skäl för att medge förhöjt schablonbelopp saknades därför.