Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5352-17

Målet rör en 36- årig kvinna som yrkade att Försäkringskassans beslut om att dra in assistansersättningen skulle inhiberas då hon drabbades mycket negativt av det. Kammarrätten ansåg att utgången i målet framstod som oviss. Det var fråga om en mycket betydelsefull förmån som Försäkringskassan hade bestämt inte längre skulle utgå. Med hänsyn till detta och då det saknades ett motstående intresse ansåg kammarrätten att det fans skäl att förordna om inhibition.