Mål rörande omfattningen av grundläggande behov

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 912-11

Målet rör en 9-årig pojke med diagnosen Downs syndrom och måttlig utvecklingsstörning. Pojkens ansökan om assistansersättning avslogs med motiveringen att han kunde äta och dricka själv. Sönderdelning av maten betraktades ej som ett grundläggande behov. Han hade stora problem att kommunicera med utomstående. Försäkringskassan ansåg dock inte att pojken hade aktiviteter utanför skolan som medförde ett behov av assistans i samband med kommunikation med utomstående. Tiden som beräknats för hjälp med personlig hygien och på- och avklädning översteg inte 20 timmar i veckan och ansökan avslogs därför. Kammarrätten delade Försäkringskassans bedömning och målet avslogs.