Mål rörande rätt till assistansersättning

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 254-17

Målet rör en 42- årig man tillhörande personkrets 3 som led av tvångssyndrom och självskadebeteende. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning för aktiv tillsyn av övervakande karaktär under all vaken tid eftersom utredningen inte gav stöd för att han var i behov av det. Försäkringskassan beviljade inte heller assistans för tillsyn i form av annat personligt behov då han redan tillförsäkrades goda levnadsvillkor genom redan beviljad tid som han kunde omdisponera så att den bättre passade hans behov.

Kammarrätten ansåg att utredningen inte gav stöd för att mannen skulle få assistans för aktiv tillsyn under all vaken tid. Gällande frågan om han kunde få stöd för tillsyn som ett annat personligt behov anförde domstolen att mannen hade beviljats assistansersättningen för ett flertal behov som kunde förläggas under den tid som han begärde utökad assistans för. Utredningen gav inte stöd för att den beviljade assistansersättningen inte gav honom goda levnadsvillkor.