Mål rörande rätt till ledsagarservice.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2761-15

Målet rör en 20- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av Aspergers syndrom. Kommunen avslog hans ansökan om ledsagarservice med motivering att han på egen hand och med allmänna kommunikationsmedel kunde förflytta sig mellan olika platser. Han hade ett behov av att få kamrater men det kunde inte tillgodoses genom ledsagarservice utan genom biträde av kontaktperson.

Kammarrätten konstaterade att utredningen inte visade att han deltog i någon aktivitet som motiverade ledsagarservicen. I övrigt delade domstolen kommunens mening. Han fick således inte rätt till ledsagarservice.