Mål rörande rätt till ledsagarservice.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2611-18

Målet rör en 46- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om ledsagarservice med motivering att han inte var socialt isolerad i hans bostad med särskild service. Det hade pågått ett aktivt arbete med att erbjuda och motivera honom till utåtriktade aktiviteter. Kammarrätten konstaterade att ledsagarservice lämnas för att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra. Det faktum att den funktionshindrade är beviljad boende i gruppbostad hindrar inte att ledsagarservice också beviljas. Av utredningen framgick det att han hade svårt att utföra aktiviteter utanför boendet och att han hade behov av särskilt anpassat stöd för kontakter med andra samt för att bryta isoleringen. Kammarrätten meddelade att han hade rätt till ledsagarservice