Mål rörande rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3684-17

Målet rör en 9-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism och en lindrig utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans hjälpbehov i samband med de grundläggande behoven var av aktiverande och påstötande karaktär. Tiden för de aktiva insatserna var dessutom ringa.

Kammarrätten konstaterade att hans behov av hjälp var av begränsad omfattning, även med beaktande av att hjälpbehovet till stor del bestod av personlig hygien och att det var regelbundet återkommande. Han fick därmed inte rätt till personlig assistans.