Mål rörande rätt till utökat personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6690-16

Målet rör en 59-årig man tillhörande personkrets 3 som led av en synskada och en psykisk funktionsnedsättning. Mannen använde även en fotledsortos. Kommunen avslog hans ansökan om utökad personlig assistans för hjälp med benskenan och kontrakturprofylaxen med motivering att den beviljade assistansen redan var rimlig för att uppnå goda levnadsvillkor. Kommunen beviljade inte heller tid för intagandet av mat utan endast tid för att dela maten.

Kammarrätten meddelade att intyget visade att han behövde en person närvarande för att han skulle kunna fullfölja en måltid. Domstolen konstaterade också att han hade rätt till mer tid för att ta på och av benskena eftersom det saknades skäl att ifrågasätta att han använde benskenan dagligen. Enligt domstolen behövde han också hjälp med kontrakturprofylaxen två gånger per dag. Kammarrätten slog fast att handlingarna inte innehöll några uppgifter om hur lång tid vattenträningen tog, därmed kunde inte domstolen bevilja mer tid än vad kommunen hade beviljat för det. Angående behovet av tillsyn meddelade domstolen att det inte förekom något som talade emot att hans maka skulle tillgodose hans behov av tillsyn.