Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2252-15

Målet rör en 7- årig kille som led av cerebral pares och som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att hans funktionshinder inte var stora och inte förorsakade betydande svårigheter i hans dagliga livsföring.

Kammarrätten konstaterade att han hade svårigheter med främst förflyttningar men att han kunde sköta sin personliga hygien och övriga grundläggande behov med visst stöd av en vuxen. Kammarrätten fann därför att hans funktionshinder inte var tillräckligt stora och inte förorsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Han tillhörde således inte personkrets 3 och fick därför inte rätt till assistansersättning.