Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6140-17

Målet rör en 12-årig tjej som led av ryggmärgsbråck. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hon inte tillhörde personkrets 3. Det medicinska underlaget gav inte stöd för att hennes funktionsnedsättning var varaktig och inte heller att den medförde betydande svårigheter. Vidare anförde Försäkringskassan att hon på sikt skulle kunna klara av kateterisering och toalettbesök själv.

Kammarrätten meddelade att underlaget inte gav stöd för att hennes funktionsnedsättning var av tillfällig natur. Den var därmed varaktig. Vidare konstaterade domstolen att det var hennes svårigheter och behov av stöd vid tidpunkten för prövningen som var relevant. Att hennes behov av stöd kunde minska i framtiden hindrade inte att insatser kunde beviljas. Mot bakgrund av detta fann domstolen att hennes funktionshinder var stor och medförde betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Hon tillhörde därmed personkrets 3.

Öppna PDF