Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 595-17

Målet rör en 21- årig man som led av svåra epilepsianfall och som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 för att kunna få rätt till personlig assistans. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att han självständigt klarade sin dagliga livsföring såsom hygien, dusch, toalettbesök, förflyttning och av- och påklädning. Med stöd av guidning klarade han också vardagsrutiner. Därmed skulle han inte omfattas av personkrets 3.

Kammarrätten tog del av den medicinska utredningen som visade att han drabbades flera gånger per dag av små epileptiska anfall. Utöver det drabbades han 2-3 gånger per vecka av större anfall som innebar en hög risk för plötslig död. Domstolen konstaterade att han aldrig kunde lämnas ensam då anfallen kom utan förvarning och han hade inte förmåga att själv begränsa farorna. Utebliven tillsyn hade inneburit allvarliga konsekvenser för hans hälsa. Kammarrätten fann att han hade betydande svårigheter i hans dagliga livsföring och att han hade ett omfattande behov av stöd och service. Han ansågs tillhöra personkrets 3.