Mål rörande tillhörighet till personkrets 3

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3029-11

Målet rör en 47-årig man som led av, lumbago ischias, vilket yttrade sig som svåra kroniska smärtor, samt pares i en av fötterna. Detta gjorde det svårt för mannen att klara av sina vardagliga bestyr. Försäkringskassan avslog mannens ansökan eftersom de ansåg att mannen inte tillhörde någon personkrets. Kammarrätten bedömde att mannens hjälpbehov var stort, samt att det av intygen framkom att han hade ett dagligt och ständigt behov av hjälp med personlig hygien och andra vardagsrutiner. Domstolen fann därmed att mannen hade ett sådant varaktigt och stort funktionshinder som krävdes för att mannen skulle tillhöra personkrets 3 enligt 1 § 3 LSS. Eftersom inte frågan om assistansersättning prövats i tidigare instanser, återförvisades målet till Försäkringskassan för prövning.