Inspiration för en bättre arbetsdag

Jag heter Emma Svanberg och är assistanschef på Vivida. Jag funderar ofta på det här med arbetsmiljö. Vad är det som får mig att trivas på en arbetsplats, men ogilla tillvaron på en annan? Vad är det som gör att arbetsmängden på ett jobb känns övermäktig, men på ett annat som en kul utmaning? Varför snackas det skit i vissa fikarum, viskas i korridorer och skapas grupper för inbördes beundran, medan det på andra arbeten inte förekommer alls?

Text: Emma Svanberg
Foto: Nina Eriksson

Emma Svanberg, assistanschef

För mig innebär min tjänst på Vivida att jag får jobba på en av de där positiva arbetsplatserna. Det känns lyxigt och nästan exklusivt, därför att jag av egen erfarenhet vet och dagligen hör talas om organisationer som till synes motarbetar sina anställda. Där samvaro med kollegorna är ett nödvändigt ont och umgänge på fritiden aldrig skulle komma på fråga. Med anledning av det skulle jag vilja sprida det jag upplever på Vividas kontor ut till alla Vividas arbetsplatser runt om i landet, men gärna längre än så. 

Är det möjligt, kanske en vän av ordning frågar sig? Ja, jag tror det. Förvisso råder olika förutsättningar beroende på var man arbetar. Som vi brukar säga så är varje arbetsplats inom Vivida unik, men jag tror ändå att det finns gemensamma punkter som varje arbetsplats kan tänka på och förenas kring.

Lite av nyckeln till god arbetsmiljö tror jag är acceptans. För att i grunden trivas måste man först acceptera de förutsättningar som inte går att ändra på. Det kan handla om en kund med svår sjukdom, en lägenhet som trots anpassningar aldrig kommer att bli idealisk, anhöriga som lägger sig i ditt arbete, långt pendlingsavstånd och/eller arbetstider som är anpassade efter kundens och inte ditt liv. Alla jobb innehåller ju som bekant aspekter som kan försvåra känslan av god arbetsmiljö. Kan man dock komma till insikt med vilka saker som aldrig kommer gå att anpassa eller förändra och känna att det går bra ändå, har man kommit en god bit på väg. Då kan man börja arbeta med det som faktiskt går att förändra, istället för att känna bitterhet över det som alltid kommer vara.

Det är nu du behöver ta ansvar för det du kan förändra och börja fundera över vad du kan bidra med till din arbetsplats. Vissa saker kommer att behöva lyftas med din närmaste chef eller kanske längre än så, men vi är ju varandras arbetsmiljö, så mycket kan du göra själv. 

Jag har funderat kring vad det är som gör att Vivida upplevs som så positivt för mig och kommit fram till följande:

Ha en gemensam målbild
I fråga om assistans kan det handla om att enas kring punkterna i genomförandeplanen och tillsammans bestämma åtgärder för att nå målen. Här underlättar det också om man håller sig till gemensamt uppsatta regler och rutiner, men ger utrymme för att tänka flexibelt. För verkligheten kräver ofta kreativitet. I en grupp måste det finnas plats för var och ens personlighet, men utan ramar riskerar vi till slut att spreta för mycket och istället skapa olika målbilder.

Acceptera varandras olikheter och se det som en styrka 
Olikheter är en styrka därför att vi kan lära av varandra. Se till att dela med er av den kunskap var och en har, istället för att fokusera på skillnaderna som brister hos varandra. Inse att en inte kan allt, men att ni tillsammans har otroligt mycket kompetens. Se därför till att hjälpa varandra och ställa upp, även när du själv har mycket att göra. Du har igen det i längden. För i slutändan jobbar ni ju alla mot samma mål.

Beröm din omgivning
Ofta håller vi inne med det positiva då det är ”självklart”. Är jag tyst är det bra. Men i tystnad ligger makt över andra. För om du bara talar om när något är fel kommer även din tystnad att tolkas som negativ. Det är inte självklart för andra att du gillar dem, eller tycker att de är duktiga på sitt jobb. Alla behöver bekräftelse och den gåvan kan du ge din omgivning. Hälsa godmorgon, svara på meddelanden från kollegor och framförallt ge beröm. Genom att ni på det här sättet förstärker positiva beteenden hos varandra skapar ni en bättre arbetsplats både för assistenter och kund.

Hitta på saker som förgyller vardagen 
Små saker kan ha stor påverkan på arbetsmiljön för dig, kollegorna och även för kunden. Att komma till jobbet och se att något satt igång kaffet kan göra stor skillnad för starten på arbetsdagen. En lapp med en trevlig hälsning till just dig kan ge positiva ringar på vattnet. Ett internskämt kan få tårarna att spruta av skratt. Allt det här underlättas av att man känner sina kollegor. Inom assistans kan det ibland vara svårt då man på sin höjd möts i dörren. Här blir det extra viktigt att ta just ansvar för arbetsmiljön. Var den som tar initiativ till att göra saker tillsammans. Det behöver återigen inte vara något stort; gå en promenad, träna, fixa en AW eller varför inte en middag? Ju bättre ni känner varandra, desto lättare blir det att bortse från varandras tillkortakommanden och hitta det som gör just din kollegas dag. 

Allt kan inte vara konfliktfritt
Om något ändå gnager dig så ta upp det direkt med personen det berör. Ja, det har sagts förut och låter självklart, men görs tyvärr allt för sällan. Ta därför som vana i diskussioner med kollegor att inte säga något om en person om du inte kan säga något positivt. Ofta kan gnisslet er emellan nämligen bero på ett missförstånd grundat i olika perspektiv och förståelse. Endast genom att tala direkt med personen i fråga kan ni börja förstå varandra och komma närmare en lösning på problemet. Och har ni gjort punkterna ovan så vet du ju med dig att ni egentligen strävar mot samma mål. 

Jag vet att många av Vividas arbetsplatser redan arbetar utifrån ovanstående, men jag hoppas ändå att några av er blir inspirerade att på ett mer medvetet sätt ta ansvar för arbetsmiljön på just er arbetsplats. Jag tror det är den bästa gåva du kan ge dig själv, såväl som dina kollegor och i förlängningen resulterar det i en assistans som är av god kvalitet för våra kunder. 

Lycka till!

Vi svarar gärna på frågor kring hur Vivida arbetar med vår arbetsmiljö och värdegrund. Hör av dig så berättar vi mer!

Vill du ha koll nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Vill du ha koll på nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Hantera prenumeration

Dela:

Dela: