Hur fördelas assistanspengarna?

Varje år bestämmer regeringen schablonbeloppet som Försäkringskassan och kommunen betalar ut till assistansanordnare. Det här beloppet utgör grunden för hela budgeten och ska täcka löner, assistansomkostnader och utbildningar.

Text: Anneli Lövgren, löneadministratör på Vivida Assistans
Foto: Pixabay

Bilden visar en pappa med sina två söner som klättrar på hans rygg och skrattar

Lönekostnader inkluderar löner, sociala avgifter och kollektiva försäkringar för personalen. Assistansomkostnader innebär olika utlägg som du som assistent gör, till exempel traktamenten, lunch, frukt, kaffe, förbrukningsmaterial och friskvård. Utbildningar kan vara exempelvis HLR-utbildningar eller andra kompetensutvecklande kurser för dig som assistent, inklusive introduktion för nya assistenter hos kunden.

För att försäkra att allt fungerar smidigt är det viktigt att tidrapporterna blir signerade i tid av dig som assistent. Viktigt även att räkningar blir signerade i tid av kunden eller deras ställföreträdare. Det är nödvändigt att dokumenten är signerade den 1:a varje månad (helgfri vardag) för att kontoret ska hinna handlägga eventuella schemaändringar, fakturor och liknande. Försäkringskassan och kommunen (för de som har kommunbeslut) kräver att alla dokument (tidrapporter, räkningar och fakturor) är på plats hos dem senast den 5:e varje månad.

Om dokumenten inte skickas i tid kan det leda till förseningar och problem. Assistansersättningen blir inte tillgänglig om tidrapporter, räkningar och fakturor inte hanteras korrekt och i tid. Vivida Assistans har tagit på sig ansvaret att se till att allt fungerar smidigt genom hela processen. Därför är det viktigt att alla hjälps åt och stöttar varandra. Om något inte stämmer i schemat, kontakta kontoret för hjälp.

Genom att arbeta tillsammans kan vi undvika att assistanspengarna används felaktigt. Varje krona är viktig och ni som utför detta fantastiska arbete varje dag är ovärderliga, både för oss och framför allt för alla kunder ni assisterar.

Låt oss samarbeta för att hålla flödet problemfritt och se till att assistansen fungerar som den ska.

Vill du ha koll nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Vill du ha koll på nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Hantera prenumeration

Dela:

Dela: