Mål rörande en kommuns skyldighet att betala en avgift till staten.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 963-17

I målet hade en kommun planerat för en ny inflyttningsklar gruppbostad till januari 2016. Byggnationen blev försenad vilket ledde till ett betydande dröjsmål av verkställigheten av en insats med fem månader utöver vad som kunde anses skäligt. Kammarrätten fann skäligt att kommunen skulle betala 100 000 kr till staten.