Mål rörande inhibition i mål om personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3588-17

Målet rör en 63-årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kvinnan yrkade att kammarrätten skulle bevilja henne personlig assistans under tiden förvaltningsrätten prövade hennes överklagande. Detta eftersom den indragna insatsen medförde ett enormt stresspåslag för henne.

Kammarrätten avslog överklagandet med motivering att utredningen inte gav tillräckliga skäl för inhibition. Enligt utredningen var hon inte i behov av hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, måltider, kommunikation eller behov av hjälp som krävde ingående kunskaper om henne.