Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn av övervakande karaktär.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 101-17

Målet rör en 23- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av en psykisk utvecklingsstörning, ADHD samt autism. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning för aktiv tillsyn med motivering att utredningen visade att hon inte var någon svårhanterlig person. Hon betedde sig som alla andra och hade inte visat tecken till aggression, utåtagerande- eller självskadebeteende. Hennes behov av tillsyn utgjorde därmed inget grundläggande behov enligt Försäkringskassan.

Kammarrätten tog del av utredningen och konstaterade att hennes huvudsakliga hjälpbehov bestod av motivations- och instruktionsinsatser samt påminnelser som inte räknades som grundläggande behov. Gällande självskadebeteendet och aggressiviteten meddelade domstolen att det inte framgick att beteendet var av sådan omfattning att det fanns ett behov av aktiv tillsyn. Hon var därmed inte berättigad till assistansersättning.