Mål rörande rätt till kontaktperson.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 510-16

Målet rör en 43- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen hade beslutat att insatsen kontaktperson skulle trappas ned för att slutligen upphöra. Detta eftersom hon hade kontakt med andra människor på sin dagliga verksamhet, på fritiden och genom insatsen bostad med särskild service på ett sätt som innebar att hon inte kunde anses socialt isolerad.

Kammarrätten bedömde att en enskild som dagligen går till en arbetsplats samt bor i gemenskap med andra, med vilka denne har aktiviteter på fritiden, inte kan anses vara socialt isolerad och kan således inte ha rätt till kontaktperson. Domstolen meddelade därmed att kvinnan inte hade rätt till insatsen.