Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 380-16

Målet rör en 13- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans med motivering att han redan hade beviljats en tillfällig utökning. Det hade inte anförts några skäl till att han behövde mer tid än han tidigare beviljats, annat än att det rörde sig om två helgdagar som han spenderade på korttidsvistelse.

Kammarrätten konstaterade att kommunen redan hade beviljat en tillfällig utökning med anledning av den tid som han normalt vistades på korttidsvistelse. Han hade således inte ett behov av den tillfälliga utökningen.