Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 866-17

Målet rör en 22- årig man som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen bestred detta med motivering att han klarade vissa av ADL-funktionerna, inklusive vissa hushållsgöromål, även om de genomfördes med svårigheter. Hans fysiska funktionsnedsättningar var inte tillräckligt stora för att han skulle anses tillhöra personkrets 3 i LSS. Funktionsnedsättningarna gav inte heller så betydande svårigheter i den dagliga livsföringen att de medförde ett omfattande behov av stöd och service.

Kammarrätten konstaterade att hans funktionshinder var varaktigt och att det inte berodde på normalt åldrande. Hans funktionshinder var också stor och orsakade honom betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Domstolen meddelade att han tillhörde personkrets 3 och att målet skulle återförvisas till kommunen för att pröva om han hade rätt till personlig assistans.