Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1244-15

Målet rör en 64- årig kvinna som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till assistansersättning. Försäkringskassan avslog detta med motivering att hon hade god rörlighet i kroppen förutom i nacken och att hon hade goda förmågor vid måltider, dusch och toalettbesök. Hennes funktionshinder var inte tillräckligt stora och omfattande för att kunna få rätt till assistansersättning.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och konstaterade att hon inte tillhörde personkrets 3. Hon hade därmed inte rätt till assistansersättning.