Personkretstillhörighet

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen och de delas in i så kallade personkretsar. Det finns tre personkretsar med olika bedömningsgrunder eller kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska få stöd enligt LSS.

Personkrets 1 – personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

Personkrets 2 – personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder.

Personkrets 3 – Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som leder till att stora svårigheter att själv klara av den dagliga livsföringen.

För mer information kring respektive personkrets:

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3199-18

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3199-18 Målet rör en 57- årig kvinna som led av karpaltunnelsyndrom, som medförde nedsatt kraft i armarna. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon inte tillhörde personkrets 3. E ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2255-18

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2255-18 Målet rör en 43- årig kvinna som led av cerebral pares och som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3. Detta eftersom hon den senaste tiden hade ramlat ur hennes rullstol och inte kunnat ta sig upp sjä ...

  Läs mer

 • Mål rörande frågan om en synskadad kvinna ska tillhöra personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3761-18

  Mål rörande frågan om en synskadad kvinna ska tillhöra personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3761-18 Målet rör en blind 80- årig kvinna som tidigare hade tillhört personkrets 3 i LSS. Förvaltningsrätten konstaterade att hon tillhörde personkrets 3 och lämnade tillbaka ärendet til ...

  Läs mer

 • Mål rörande frågan om en kvinna med hjärnskada och KOL kan anses tillhöra personkrets 3 alternativt personkrets 2.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2688-18

  Mål rörande frågan om en kvinna med hjärnskada och KOL kan anses tillhöra personkrets 3 alternativt personkrets 2. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2688-18 Målet rör en 64- årig kvinna som tidigare hade tillhört personkrets 3 och varit beviljad assistansersättning de senaste 15 åren och in ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3136-18

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3136-18 Målet rör en 62- årig kvinna som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Hon led av överrörliga och instabila leder, nedsatt muskelkraft i benen och förtvinade v ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 2.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1800-18

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 2. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1800-18 Målet rör en 67- årig man som led av en hjärnskada som ansökte om en kontaktperson men vars ansökan blev avslagen pga. att han inte ansågs tillhöra personkrets 2. Kommunen avslog hans ansökan med motivering ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörigheten i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3117-17

  Mål rörande tillhörigheten i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3117-17 Målet rör en 41- årig man som led av en psykisk funktionsnedsättning. Han yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 och beviljas insatsen bostad med särskild service för vuxna och kontaktperson. Kommune ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 786-17

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 786-17 Målet rör en 49- årig kvinna som led av Ushers syndrom som medförde att hon var döv och hade synproblem. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon inte tillhörde personkrets ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 6140-17

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6140-17 Målet rör en 12-årig tjej som led av ryggmärgsbråck. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hon inte tillhörde personkrets 3. Det medicinska underlaget gav inte stö ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 595-17

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 595-17 Målet rör en 21- årig man som led av svåra epilepsianfall och som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 för att kunna få rätt till personlig assistans. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att h ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1109-17

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1109-17 Målet rör en 44- årig kvinna som led av myalgisk encephalomyelit och som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3. Sjukdomen var kronisk och orsakade konstant smärta på olika platser i kroppen. Kommunen ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 1.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3540-16

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 1. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3540-16 Målet rör en 20- årig tjej som yrkade att hon tillhörde personkrets 1 och därmed hade rätt till assistansersättning. Försäkringskassan avslog detta med motivering att läkarutlåtandet som hade inkommit inte k ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans och tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 487-17

  Mål rörande rätt till personlig assistans och tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 487-17 Målet rör en 18- årig kille som led av en psykisk funktionsnedsättning och som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen ...

  Läs mer

 • Mål rörande personkretstillhörighet och assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3161-16

  Mål rörande personkretstillhörighet och assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Jönköping , mål nr 3161-16 Målet rör en 34- årig utländsk man som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 1 för att kunna få rätt till assistansersättning. Försäkringskassan avslog detta med motivering att det f ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5990-16

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5990-16 Målet rör en 55-årig kvinna som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att anmälningar hade kommit in om att hon s ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2594-16

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2594-16 Målet rör en 60-årig kvinna som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att hennes hjälpbehov med de grundläggande ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2113-16

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2113-16 Målet rör en 71- årig kvinna som led av progredierande MS och som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen bestred detta med motivering att hennes behov ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 och rätt till assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2831-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 och rätt till assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2831-15 Målet rör en 48- årig man som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till assistansersättning då han led av PTSD, kroniskt smärtsyndrom och kronisk beh ...

  Läs mer

 • Mål rörande frågan om en domstol bör kunna bevilja personlig assistans när sakfrågan rör personkretstillhörighet.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3254-15

  Mål rörande frågan om en domstol bör kunna bevilja personlig assistans när sakfrågan rör personkretstillhörighet. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3254-15 Målet rör en 46- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen yrkade hos kammarrätten att domstolen ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3067-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3067-15 Målet rör en 21- årig man som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 då han led av en medfödd sprödhet i skelettet, som medförde att en liten påfrestning kunde orsaka frakturer. Han hade dessutom dålig ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 2738-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2738-15 Målet rör en 44- årig man som led av en psykisk funktionsnedsättning och som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3. Kommunen bestred detta med motivering att han inte hade kommit med någon ADL- intyg ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att kunna få rätt till assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2620-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att kunna få rätt till assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2620-15 Målet rör en 54- årig kvinna som led av dysmeli och smärtsyndrom. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hennes diagn ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2252-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2252-15 Målet rör en 7- årig kille som led av cerebral pares och som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att hans funkti ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3062-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3062-15 Målet rör en 63- årig man som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till assistansersättning då han led av en vänstersidig förlamning pga. en stroke år 2005. Efter detta kunde han inte ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2764-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2764-15 Målet rör en 25- årig kvinna som led av en reumatisk sjukdom som gick i skov. Kommunen förklarade att hon inte tillhörde personkrets 3 då hon endast behövde hjälp i sin dagliga livsföring i en begränsad omfa ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att få rätt till assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 7029-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att få rätt till assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7029-15 Målet rör en 19- årig tjej som led av Ehler Danlos Syndrom, vilket innebar att hon var överrörlig och hade stora problem med muskelsmärtor. Hon led även av Myalgic Ec ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 6351-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6351-15 Målet rör en 39- årig kvinna som led av en hjärnskada, cerebral pares samt förlamning i benen. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om tillhörighet i personkrets 3 med motivering att det saknades underlag ...

  Läs mer

 • Mål rörande personkretstillhörighet

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 7020-06

  Mål rörande personkretstillhörighet Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 7020-06 Målet rör en 54-årig man som led av Alzheimers sjukdom. Sjukdomen hade debuterat 1999 och mannen hade försämrats i närminne. Han hade språkliga svårigheter och nedsatt orienteringsförmåga, svårt med initiativf ...

  Läs mer

 • Mål rörande personkretstillhörighet och huruvida behovet av att tillgodose sitt barns behov ska beaktas vid bedömningen av personkretstillhörigheten

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 7499-10

  Mål rörande personkretstillhörighet och huruvida behovet av att tillgodose sitt barns behov ska beaktas vid bedömningen av personkretstillhörigheten Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 7499-10 Målet rör en 35-årig kvinna som led av ögonsjukdomen Retinitis pigmenta, som orsakade en grav sy ...

  Läs mer

 • Mål rörande personkretstillhörighet

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 4440-10

  Mål rörande personkretstillhörighet Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 4440-10 Målet rör en 58-årig kvinna som var stomiopererad och led av kognitiva svårigheter till följd av blodproppar i hjärnan. Hon var även mycket stel i kroppen, hade försämrat närminne, enklare afasi och diabetes. ...

  Läs mer

Personkretstillhörighet

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen och de delas in i så kallade personkretsar. Det finns tre personkretsar med olika bedömningsgrunder eller kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska få stöd enligt LSS.

Personkrets 1 – personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

Personkrets 2 – personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder.

Personkrets 3 – Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som leder till att stora svårigheter att själv klara av den dagliga livsföringen.

För mer information kring respektive personkrets:

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3199-18

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3199-18 Målet rör en 57- årig kvinna som led av karpaltunnelsyndrom, som medförde nedsatt kraft i armarna. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon inte tillhörde personkrets 3. E ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2255-18

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2255-18 Målet rör en 43- årig kvinna som led av cerebral pares och som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3. Detta eftersom hon den senaste tiden hade ramlat ur hennes rullstol och inte kunnat ta sig upp sjä ...

  Läs mer

 • Mål rörande frågan om en synskadad kvinna ska tillhöra personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3761-18

  Mål rörande frågan om en synskadad kvinna ska tillhöra personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3761-18 Målet rör en blind 80- årig kvinna som tidigare hade tillhört personkrets 3 i LSS. Förvaltningsrätten konstaterade att hon tillhörde personkrets 3 och lämnade tillbaka ärendet til ...

  Läs mer

 • Mål rörande frågan om en kvinna med hjärnskada och KOL kan anses tillhöra personkrets 3 alternativt personkrets 2.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2688-18

  Mål rörande frågan om en kvinna med hjärnskada och KOL kan anses tillhöra personkrets 3 alternativt personkrets 2. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2688-18 Målet rör en 64- årig kvinna som tidigare hade tillhört personkrets 3 och varit beviljad assistansersättning de senaste 15 åren och in ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3136-18

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3136-18 Målet rör en 62- årig kvinna som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Hon led av överrörliga och instabila leder, nedsatt muskelkraft i benen och förtvinade v ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 2.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1800-18

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 2. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1800-18 Målet rör en 67- årig man som led av en hjärnskada som ansökte om en kontaktperson men vars ansökan blev avslagen pga. att han inte ansågs tillhöra personkrets 2. Kommunen avslog hans ansökan med motivering ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörigheten i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3117-17

  Mål rörande tillhörigheten i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3117-17 Målet rör en 41- årig man som led av en psykisk funktionsnedsättning. Han yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 och beviljas insatsen bostad med särskild service för vuxna och kontaktperson. Kommune ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 786-17

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 786-17 Målet rör en 49- årig kvinna som led av Ushers syndrom som medförde att hon var döv och hade synproblem. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon inte tillhörde personkrets ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 6140-17

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6140-17 Målet rör en 12-årig tjej som led av ryggmärgsbråck. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hon inte tillhörde personkrets 3. Det medicinska underlaget gav inte stö ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 595-17

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 595-17 Målet rör en 21- årig man som led av svåra epilepsianfall och som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 för att kunna få rätt till personlig assistans. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att h ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1109-17

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1109-17 Målet rör en 44- årig kvinna som led av myalgisk encephalomyelit och som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3. Sjukdomen var kronisk och orsakade konstant smärta på olika platser i kroppen. Kommunen ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 1.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3540-16

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 1. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3540-16 Målet rör en 20- årig tjej som yrkade att hon tillhörde personkrets 1 och därmed hade rätt till assistansersättning. Försäkringskassan avslog detta med motivering att läkarutlåtandet som hade inkommit inte k ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans och tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 487-17

  Mål rörande rätt till personlig assistans och tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 487-17 Målet rör en 18- årig kille som led av en psykisk funktionsnedsättning och som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen ...

  Läs mer

 • Mål rörande personkretstillhörighet och assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3161-16

  Mål rörande personkretstillhörighet och assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Jönköping , mål nr 3161-16 Målet rör en 34- årig utländsk man som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 1 för att kunna få rätt till assistansersättning. Försäkringskassan avslog detta med motivering att det f ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5990-16

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5990-16 Målet rör en 55-årig kvinna som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att anmälningar hade kommit in om att hon s ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2594-16

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2594-16 Målet rör en 60-årig kvinna som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att hennes hjälpbehov med de grundläggande ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2113-16

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2113-16 Målet rör en 71- årig kvinna som led av progredierande MS och som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen bestred detta med motivering att hennes behov ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 och rätt till assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2831-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 och rätt till assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2831-15 Målet rör en 48- årig man som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till assistansersättning då han led av PTSD, kroniskt smärtsyndrom och kronisk beh ...

  Läs mer

 • Mål rörande frågan om en domstol bör kunna bevilja personlig assistans när sakfrågan rör personkretstillhörighet.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3254-15

  Mål rörande frågan om en domstol bör kunna bevilja personlig assistans när sakfrågan rör personkretstillhörighet. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3254-15 Målet rör en 46- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen yrkade hos kammarrätten att domstolen ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3067-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3067-15 Målet rör en 21- årig man som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 då han led av en medfödd sprödhet i skelettet, som medförde att en liten påfrestning kunde orsaka frakturer. Han hade dessutom dålig ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 2738-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2738-15 Målet rör en 44- årig man som led av en psykisk funktionsnedsättning och som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3. Kommunen bestred detta med motivering att han inte hade kommit med någon ADL- intyg ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att kunna få rätt till assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2620-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att kunna få rätt till assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2620-15 Målet rör en 54- årig kvinna som led av dysmeli och smärtsyndrom. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hennes diagn ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2252-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2252-15 Målet rör en 7- årig kille som led av cerebral pares och som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att hans funkti ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3062-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3062-15 Målet rör en 63- årig man som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till assistansersättning då han led av en vänstersidig förlamning pga. en stroke år 2005. Efter detta kunde han inte ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2764-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2764-15 Målet rör en 25- årig kvinna som led av en reumatisk sjukdom som gick i skov. Kommunen förklarade att hon inte tillhörde personkrets 3 då hon endast behövde hjälp i sin dagliga livsföring i en begränsad omfa ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att få rätt till assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 7029-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att få rätt till assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7029-15 Målet rör en 19- årig tjej som led av Ehler Danlos Syndrom, vilket innebar att hon var överrörlig och hade stora problem med muskelsmärtor. Hon led även av Myalgic Ec ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 6351-15

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6351-15 Målet rör en 39- årig kvinna som led av en hjärnskada, cerebral pares samt förlamning i benen. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om tillhörighet i personkrets 3 med motivering att det saknades underlag ...

  Läs mer

 • Mål rörande personkretstillhörighet

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 7020-06

  Mål rörande personkretstillhörighet Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 7020-06 Målet rör en 54-årig man som led av Alzheimers sjukdom. Sjukdomen hade debuterat 1999 och mannen hade försämrats i närminne. Han hade språkliga svårigheter och nedsatt orienteringsförmåga, svårt med initiativf ...

  Läs mer

 • Mål rörande personkretstillhörighet och huruvida behovet av att tillgodose sitt barns behov ska beaktas vid bedömningen av personkretstillhörigheten

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 7499-10

  Mål rörande personkretstillhörighet och huruvida behovet av att tillgodose sitt barns behov ska beaktas vid bedömningen av personkretstillhörigheten Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 7499-10 Målet rör en 35-årig kvinna som led av ögonsjukdomen Retinitis pigmenta, som orsakade en grav sy ...

  Läs mer

 • Mål rörande personkretstillhörighet

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 4440-10

  Mål rörande personkretstillhörighet Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 4440-10 Målet rör en 58-årig kvinna som var stomiopererad och led av kognitiva svårigheter till följd av blodproppar i hjärnan. Hon var även mycket stel i kroppen, hade försämrat närminne, enklare afasi och diabetes. ...

  Läs mer