Schablonbeloppets storlek

Schablonbeloppet ska täcka löne- och lönebikostnader, utbildningskostnader, assistenternas omkostnader och administrationskostnader. Schablonbeloppet baseras på uppgifter från SKL och SCB och beräknas utifrån den senaste lönestatistiken.

Löne- och lönebikostnader för assistenten skall täcka grundlön, lagstadgade sociala avgifter, sjuklön, särskild löneskatt, semesterersättning, Ob-tillägg, jour- och beredskapsersättning, övertids- och mertidsersättning, traktamente, semesterlön vid semesterlönegrundande frånvaro, försäkringar enligt kollektivavtal eller liknande, ersättningar enligt förtroendemannalagen (1974:358) och arbetsmiljölagen (1977:1160), uppsägningslön och lön vid permission samt övriga avtalsreglerade kostnader

Utbildningskostnader för assistenterna skall täcka lön vid introduktion, handledning, utbildning, fort- och vidareutbildning och handledning, kostnader för lärare/föreläsare, lokalkostnad, kostnader för utbildning av administrativ personal och arbetsledare samt personalsamråd.

Assistenternas omkostnader skall täcka resor, arbetskläder, inträdesavgifter och liknande kostnader för assistenten vid aktiviteter tillsammans med den ersättningsberättigade.

Administrationskostnader skall täcka lön för administrativ personal, reseersättning och traktamente till administrativ personal, lokalkostnader, driftskostnader, inventariekostnader, revision, företagsförsäkringar, avgift till arbetsgivar- eller branschorganisation, personalvård och kostnader för rekrytering.

 • Mål rörande ersättning för faktiska kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 156-19

  Mål rörande ersättning för faktiska kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 156-19 Målet rör en 31- årig kvinna som yrkade om ersättning för sina faktiska kostnader för personlig assistans för 7 månader. Hon begärde även ersättning motsvarande timbeloppet som kom ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4735-18

  Mål rörande ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4735-18 Målet rörde en 27- årig man som hade beviljats ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. Han yrkade att han skulle beviljas ersättning för sina yrkade, faktiska och s ...

  Läs mer

 • Mål rörande kostnadernas skälighet för beviljad ersättning för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5640-18

  Mål rörande kostnadernas skälighet för beviljad ersättning för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5640-18 Målet rör dödsboet till en 73- årig man som hade varit beviljad personlig assistans. Dödsboet yrkade om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för utförd personlig as ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3392-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3392-16 Målet rör en 18- årig tjej som yrkade att kammarrätten skulle förklara att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3238-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3238-16 Målet rör en 19- årig tjej som yrkade att kammarrätten skulle förklara att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 934-17

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 934-17 Målet rör en 70-årig man som yrkade att kommunen skulle bevilja honom ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans med ett timbelopp motsvarande de ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3072-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3072-16 Målet rör en 63- kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp f ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3599-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3599-16 Målet rör en 57- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2432-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2432-16 Målet rör en 29- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2429-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2429-16 Målet rör en 37- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2426-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2426-16 Målet rör en 65- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3730-16

  Mål rörande ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3730-16 Målet rör en 15- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3093-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3093-16 Målet rör en 5- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett timbelopp motsvarande det s ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2357-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2357-16 Målet rör en 56- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (statligt sc ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 89-17

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 89-17 Målet rör en 63- årig kvinna som inte hade kunnat presentera något preciserat underlag som visade att hennes påstådda kostnader för biträde av personlig assistans var skäli ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3074-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3074-16 Målet rör en 7- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelop ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrr

  Målnr: 3073-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrr, mål nr 3073-16 Målet rör en 40- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp för statlig ass ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3071-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3071-16 Målet rör en 65- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1591-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1591-16 Målet rör en 56- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (statligt schab ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 106-17

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 106-17 Målet rör en 64- årig kvinna som inte hade kommit in med tillräckligt mycket underlag för att kommunen skulle bevilja henne högre belopp för personlig assistans. Kommunen ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3448-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3448-16 Målet rör en 7- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelop ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3447-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3447-16 Målet rör en 64- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3446-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3446-16 Målet rör en 53- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3445-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3445-16 Målet rör en 51- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3180-15

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3180-15 Målen rör en person som yrkade att kammarrätten skulle förklara att han,hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statlig ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3094-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3094-16 Målet rör en 47- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3092-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3092-16 Målet rör en 67- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3091-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3091-16 Målet rör en 69- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3090-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3090-16 Målet rör en 28- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3089-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3089-16 Målet rör en 30- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3088-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3088-16 Målet rör en 18- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelo ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3087-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3087-16 Målet rör en 8- årig tjej som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3086-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3086-16 Målet rör en 18- årig tjej som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelop ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3015-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3015-16 Målet rör en 14- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelo ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 9-16

  Mål rörande ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 9-16 Målet rör en 22- årig kvinna som begärde ersättning med ett belopp som motsvarade det statliga schablonbeloppet. Kommunen yrkade att eftersom hon inte hade presenterat något underlag för att ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3018-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3018-16 Målet rör en 68-årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans som motsvarade det statliga schablo ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3017-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3017-16 Målet rör en 56-årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans som motsvarade det statliga schablonbe ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för personlig assistans för en person som inte presenterade underlag för att bedöma kostnadernas skälighet.

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 753-756-16

  Mål rörande ersättning för personlig assistans för en person som inte presenterade underlag för att bedöma kostnadernas skälighet. Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen , mål nr 753-756-16 Målet rör en 22- årig kvinna som begärde ersättning med ett belopp som motsvarade det statliga schablonbeloppe ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 16-16

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 16-16 Målet rör en 55-årig kvinna som yrkade att kommunen skulle utge henne ekonomisk ersättning för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statliga schablonb ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5939-15

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5939-15 Målet rör fyra personer som yrkade att deras ekonomiska stöd till skäliga kostnader för personlig assistans skulle vara lika högt som schablonbeloppet för den statli ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för merkostnader vid assistents sjukdom

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 3504-11

  Mål rörande ersättning för merkostnader vid assistents sjukdom Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3504-11 Målet rör en 59-årig man som sedan tidigare var beviljad insatsen personlig assistans. När mannens ordinarie assistent var sjuk anlitades en vikarierande personlig assistent, vilket ledd ...

  Läs mer

Schablonbeloppets storlek

Schablonbeloppet ska täcka löne- och lönebikostnader, utbildningskostnader, assistenternas omkostnader och administrationskostnader. Schablonbeloppet baseras på uppgifter från SKL och SCB och beräknas utifrån den senaste lönestatistiken.

Löne- och lönebikostnader för assistenten skall täcka grundlön, lagstadgade sociala avgifter, sjuklön, särskild löneskatt, semesterersättning, Ob-tillägg, jour- och beredskapsersättning, övertids- och mertidsersättning, traktamente, semesterlön vid semesterlönegrundande frånvaro, försäkringar enligt kollektivavtal eller liknande, ersättningar enligt förtroendemannalagen (1974:358) och arbetsmiljölagen (1977:1160), uppsägningslön och lön vid permission samt övriga avtalsreglerade kostnader.

Utbildningskostnader för assistenterna skall täcka lön vid introduktion, handledning, utbildning, fort- och vidareutbildning och handledning, kostnader för lärare/föreläsare, lokalkostnad, kostnader för utbildning av administrativ personal och arbetsledare samt personalsamråd.

Assistenternas omkostnader skall täcka resor, arbetskläder, inträdesavgifter och liknande kostnader för assistenten vid aktiviteter tillsammans med den ersättningsberättigade.

Administrationskostnader skall täcka lön för administrativ personal, reseersättning och traktamente till administrativ personal, lokalkostnader, driftskostnader, inventariekostnader, revision, företagsförsäkringar, avgift till arbetsgivar- eller branschorganisation, personalvård och kostnader för rekrytering.

 • Mål rörande ersättning för faktiska kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 156-19

  Mål rörande ersättning för faktiska kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 156-19 Målet rör en 31- årig kvinna som yrkade om ersättning för sina faktiska kostnader för personlig assistans för 7 månader. Hon begärde även ersättning motsvarande timbeloppet som kom ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4735-18

  Mål rörande ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4735-18 Målet rörde en 27- årig man som hade beviljats ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. Han yrkade att han skulle beviljas ersättning för sina yrkade, faktiska och s ...

  Läs mer

 • Mål rörande kostnadernas skälighet för beviljad ersättning för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5640-18

  Mål rörande kostnadernas skälighet för beviljad ersättning för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5640-18 Målet rör dödsboet till en 73- årig man som hade varit beviljad personlig assistans. Dödsboet yrkade om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för utförd personlig as ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3392-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3392-16 Målet rör en 18- årig tjej som yrkade att kammarrätten skulle förklara att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3238-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3238-16 Målet rör en 19- årig tjej som yrkade att kammarrätten skulle förklara att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 934-17

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 934-17 Målet rör en 70-årig man som yrkade att kommunen skulle bevilja honom ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans med ett timbelopp motsvarande de ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3072-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3072-16 Målet rör en 63- kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp f ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3599-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3599-16 Målet rör en 57- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2432-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2432-16 Målet rör en 29- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2429-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2429-16 Målet rör en 37- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2426-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2426-16 Målet rör en 65- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3730-16

  Mål rörande ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3730-16 Målet rör en 15- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3093-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3093-16 Målet rör en 5- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett timbelopp motsvarande det s ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2357-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2357-16 Målet rör en 56- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (statligt sc ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 89-17

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 89-17 Målet rör en 63- årig kvinna som inte hade kunnat presentera något preciserat underlag som visade att hennes påstådda kostnader för biträde av personlig assistans var skäli ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3074-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3074-16 Målet rör en 7- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelop ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrr

  Målnr: 3073-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrr, mål nr 3073-16 Målet rör en 40- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp för statlig ass ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3071-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3071-16 Målet rör en 65- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1591-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1591-16 Målet rör en 56- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (statligt schab ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 106-17

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 106-17 Målet rör en 64- årig kvinna som inte hade kommit in med tillräckligt mycket underlag för att kommunen skulle bevilja henne högre belopp för personlig assistans. Kommunen ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3448-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3448-16 Målet rör en 7- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelop ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3447-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3447-16 Målet rör en 64- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3446-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3446-16 Målet rör en 53- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3445-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3445-16 Målet rör en 51- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3180-15

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3180-15 Målen rör en person som yrkade att kammarrätten skulle förklara att han,hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statlig ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3094-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3094-16 Målet rör en 47- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3092-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3092-16 Målet rör en 67- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3091-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3091-16 Målet rör en 69- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3090-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3090-16 Målet rör en 28- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3089-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3089-16 Målet rör en 30- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3088-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3088-16 Målet rör en 18- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelo ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3087-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3087-16 Målet rör en 8- årig tjej som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3086-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3086-16 Målet rör en 18- årig tjej som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelop ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3015-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3015-16 Målet rör en 14- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelo ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 9-16

  Mål rörande ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 9-16 Målet rör en 22- årig kvinna som begärde ersättning med ett belopp som motsvarade det statliga schablonbeloppet. Kommunen yrkade att eftersom hon inte hade presenterat något underlag för att ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3018-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3018-16 Målet rör en 68-årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans som motsvarade det statliga schablo ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3017-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3017-16 Målet rör en 56-årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans som motsvarade det statliga schablonbe ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för personlig assistans för en person som inte presenterade underlag för att bedöma kostnadernas skälighet.

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 753-756-16

  Mål rörande ersättning för personlig assistans för en person som inte presenterade underlag för att bedöma kostnadernas skälighet. Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen , mål nr 753-756-16 Målet rör en 22- årig kvinna som begärde ersättning med ett belopp som motsvarade det statliga schablonbeloppe ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 16-16

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 16-16 Målet rör en 55-årig kvinna som yrkade att kommunen skulle utge henne ekonomisk ersättning för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statliga schablonb ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5939-15

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5939-15 Målet rör fyra personer som yrkade att deras ekonomiska stöd till skäliga kostnader för personlig assistans skulle vara lika högt som schablonbeloppet för den statli ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för merkostnader vid assistents sjukdom

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 3504-11

  Mål rörande ersättning för merkostnader vid assistents sjukdom Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3504-11 Målet rör en 59-årig man som sedan tidigare var beviljad insatsen personlig assistans. När mannens ordinarie assistent var sjuk anlitades en vikarierande personlig assistent, vilket ledd ...

  Läs mer